Bilatzailea:

Izapideak |

Hirigintza eta Ingurumena

Hirigintza eta Ingurumena

Finka edo higiezin jakin bati aplika dakizkiokeen hirigintza-araubideari eta -baldintzei eta plangintza orokorrari buruzko informazio-eskaera.

Telematiko Aurrez aurrekoa

Finka edo higiezin jakin bati aplikatu beharreko hirigintza-araubidea eta -baldintzak egiaztatzeko eskabidea. Fede-emaile publikoak esku hartzen du ziurtagiria ematean, eta legezko ondorioetarako legitimotzat jotzen da informazio horren egiazkotasunean eta zuzentasunean konfiantza izatea.

Telematiko Aurrez aurrekoa

Lurzatiketak eta banaketak egiteko edo lursailak zatitzeko beste edozein egintza egiteko baimen-eskaera, birpartzelazio-proiektuan sartuta ez dauden lurzoru-mota guztietan.

Telematiko Aurrez aurrekoa

Landare-jatorriko hondakin organikoak bereizteko eta uzteko beharrezko kitaren eskaera. Postontzi marroia edo 5. edukiontzia landare-hondarrak (gordinak edo kozinatuak) uzteko postontzi "pertsonalizatua" da. Pertsonalizatua denez, postontzia irekitzeko txartela behar du. Hori dela eta, hondakin hori bereizteko konpromisoa hartzen duten pertsonek izena eman behar dute eta honako hauek osatutako kita eskatu: postontzia irekitzeko txartela, poltsa konpostagarriak, aireztatutako ontzi bat eta birziklatzeko gida bat.

Telematiko Aurrez aurrekoa

Matxuren, kalteen, ureztatzearen, inausketaren eta garbiketaren abisuak eta gorabeherak. Abisu edo gorabehera bat udalari jakinaraztea da, oinarrizko udal-zerbitzu bateko elementuren bat (argiteria publikoa, bide publikoaren garbiketa, parkeetako elementuak, bideen edo espaloien narriadura, etab.) puntualki konpondu behar dela jakinarazteko.

Telematiko Telefoniko Aurrez aurrekoa

Tamaina handiko hondakinak biltzeko eskaera (koltxoiak, somierrak, etxetresna elektrikoak, altzariak, sofak, etab.). Ez dira hondakin onargarriak: obra-hondakinak, pintura-poteak, bateriak, pneumatikoak, paletak, etab. Hondakin horiek Zornotzako Garbigunean utzi beharko dira (94 673 44 50).

Telematiko Telefoniko Aurrez aurrekoa
Telematiko Aurrez aurrekoa