Bilatzailea:

Izapideak |

Gizarte zerbitzuak

Gizarte zerbitzuak

Asistentzia- eta prebentzio-zerbitzua eskatzea, mendekotasun-egoeran edo mendekotasun-arriskuan dagoen erabiltzaileari bere etxean egoten laguntzeko, etxean bertan moldatzea eta komunitate-ingurunean integratzea ahalbidetuko duen etxeko arretarako eta arreta pertsonalerako laguntza eskainiz, isolamendu-egoerak saihestuz.

Telematiko Aurrez aurrekoa

Izapide horren bidez, prestazio ekonomiko bat eskatu ahal izango dute gizarte-larrialdiko egoera batean dauden pertsona interesdunek. Gizarte-larrialdietarako laguntzak aldizkakoak ez diren prestazio ekonomikoak dira, eta gizarte-bazterkeriako egoerak prebenitzeko, saihesteko edo arintzeko beharrezkoak diren gastu espezifikoei (ohikoak edo apartekoak) aurre egiteko baliabide nahikorik ez duten bizikidetza-unitate bateko pertsonei zuzenduta daude.

Telematiko Aurrez aurrekoa

Izapide horren bidez, interesdunek laguntza ekonomiko bat eskatu ahal izango dute, aldizkakoa ez dena, gizarte-larrialdiko egoerak arintzeko edo konpontzeko, gizarte-bazterkeriako egoerak prebenitzeko eta beren oinarrizko premiei erantzuteko erabateko gizarteratzea errazteko.

Telematiko Aurrez aurrekoa

Desgaitasuna edo mendekotasuna duten eta mugikortasun murriztua eta horretarako erreserbatutako lekuetan aparkatzeko baliozkoa duten pertsona fisikoentzako aparkatzeko txartela eskatzea da. Salbuespen gisa, desgaitasuna duten pertsonak garraiatzen dituzten eta mugikortasun-arazoak sortzen dizkieten ibilgailuentzako aparkaleku-txartela ere eskatu ahal izango da, baldin eta txartela emateko baremo espezifikoa gainditzen badute.

Telematiko Aurrez aurrekoa

Beste administrazio batzuen hainbat izapideri buruzko informazio-eskaera: telelaguntza, mendekotasunaren eta desgaitasunaren balorazioa, genero-indarkerian espezializatutako programa, banakako laguntza ekonomikoak, kotizazio gabeko pentsioa, gizarteratzeko banakako laguntzak. Izapide horietan, Udalak herritarrei informazioa ematen die eta administrazioekin lankidetzan aritzen da, kasu bakoitzerako aurreikusitako moduan.

Telematiko Aurrez aurrekoa

Izapide honi esker, aldez aurreko hitzordua eska daiteke gizarte-ekintzaren, emakumeentzako arreta psikologikoaren eta familia- eta komunitate-bitartekaritzaren erabiltzaileei aholkularitza juridikoa emateko zerbitzuetarako.

Telematiko Aurrez aurrekoa