Igo
  • 2022/01/26

Ostegunean Galdakaoko Udalak egingo duen ohiko osoko bilkuraren gai zerrenda (2022-01-27)

Galdakaoko udalbatzak bihar, osteguna, urtarrilak 27, 18:00etan hasita, urte honetako lehen ohiko osoko bilkura izango du. Bilera hau aurrez aurre egingo da Udaletxeko Osoko Bilkuren Aretoan eta zuzenean emango da udalaren Youtubeko kanalean, esteka honen bidez:

🔴 https://www.youtube.com/c/GaldakaokoUdala/live

Aztergaiak:

I.    EBAZPEN ZATIA 

1.- 2021eko abenduaren 23ko Osoko bilkuraren aktaren onespena, hala badagokio.

2.- 4207/2020 Esp.: Udal Lurralde Antolaketako Batzorde Bereziaren irizpena, Galdakaoko lurraldearen zati bat segregatzeko memoria onartzeari buruzkoa, udalerri independente berri bat eratzeko (Usansolo).

3.- 4207/2020 Esp.: Udal Lurralde Antolaketako Batzorde Bereziaren irizpena, Galdakaoko udalerriko auzo jakin batzuetan kontsulta-prozesu bat irekitzeari buruzkoa, Usansolo Galdakaoko udalerritik segregatzeari dagokionez, ETELen 81. artikuluan aurreikusitako kontsulta sektorialaren eta lurralde-eremu mugatuaren modalitatean.

4.- 5123/2021 Esp.: Hirigintza eta Mugikortasuneko Informazio-batzordearen Irizpena, Galdakaoko HAPOko UE-CR-19 eremuan 60 zuzkidura-bizitoki eraikitzeko proiektua idazteko eta obrak gauzatzeko kontratazio-espedientea onartzeko.

5.- 5819/2021 Esp.: Ogasun eta Barne Erregimeneko Informazio-batzordearen Irizpena, Galdakaoko Udaleko Kontziliazio Plana.

6.- 118/2022 Esp.: Ogasun eta Barne Erregimeneko Informazio-batzordearen Irizpena, Hiri Lurren Balio Gehikuntzaren gaineko Zerga arautzen duen 4. Ordenantza Fiskala aldatzeko.

II. KUDEAKETAREN KONTROLA ETA JARRAIPENA UDALBATZAREN ALDETIK

7.- 24/2022 Esp.: 2021eko aurrekontuaren laugarren hiruhilekoaren aurrekontuaren gauzatze-mailari buruzko txostenaren berri ematea.

8.- 100/2022Esp.: 2021eko laugarren hiruhilekoaren berankortasuna eta hornitzaileei ordaintzeko batez-besteko epeari buruzko txostenaren berri ematea.

9.- 1550/2021 Esp.: 2020an Erakunde autonomoei egindako Auditoretza-txostenaren berri ematea.

10.- 2021eko abenduaren 16tik 2022ko urtarrilaren 18ra arte emandako Alkatetza-dekretuen eta Zinegotzi delegatuen Ebazpenen kontu ematea.

11.- Galderak eta eskaerak