Igo
  • 2022/05/25

Ostegunean Galdakaoko Udalak egingo duen maiatzeko ohiko osoko bilkuraren gai zerrenda (2022-05-26)

Galdakaoko udalbatzak bihar, osteguna, maiatzak 26, 18:00etan hasita, maiatzeko ohiko osoko bilkura izango du. Bilera hau aurrez aurre egingo da Udaletxeko Osoko Bilkuren Aretoan eta zuzenean emango da udalaren Youtubeko kanalean, esteka honen bidez:

🔴 https://www.youtube.com/c/GaldakaokoUdala/live

Jendea bertaratu ahal izango da edukiera bete arte.
 
Aztergaiak:

I. EBAZPEN ZATIA 
 
1.- 2484/2022 Esp.: Ogasun eta Barne Erregimeneko Informazio-batzordearen Irizpena, Musika Eskolako lanpostuen zerrenda (LPZ) aldatzeari buruzkoa.

2.- 2379/2021 Esp.: Ogasun eta Barne Erregimeneko Informazio-batzordearen Irizpena, Transferentzien eranskinaren 2. aldaketari buruzkoa. 

3.- 2110/2022 Esp.: Ogasun eta Barne Erregimeneko Informazio-batzordearen Irizpena, kredituen judizioz kanpoko aitorpenari buruzkoa. 

4.- 1654/2022 Esp.: Hirigintza eta Mugikortasuneko Informazio-batzordearen Irizpena, papera eta kartoia biltzeko eta garraiatzeko zerbitzua eta hiri-hondakin solidoak zabortegi kontrolatura eramateko zerbitzua urtebetez luzatzeko.

5.- 944/2022 Esp.: Hirigintza eta Mugikortasuneko Informazio-batzordearen Irizpena Itzagako S-IZ1 sektoreko SZI-W.2 lurzatiaren xehetasun-azterlanaren aldaketa behin betiko onartzeko.

6.- PSE-EE udal taldearen mozioa, homofobia, transfobia eta bifobiaren aurkako Nazioarteko Eguna dela-eta.
 
II. KUDEAKETAREN KONTROLA ETA JARRAIPENA UDALBATZAREN ALDETIK
 

7.- 2326/2022 Esp. 2022ko aurrekontuaren 8. kreditu-aldaketaren berri ematea.

8.- 548/2022 Esp. 2022ko lehen hiruhilekoko Arkeo-Akten jaulkipenaren berri ematea.

9.- 1966/2022 Esp. 2022ko lehen hiruhilekoko Ordainketa eta Berankortasunaren Erdi-mailako Aldiaren berri ematea.

10.- 5454/2021 Esp.: 2022ko Diruzaintzaren Planaren berri ematea.

11.- 2022ko maiatzaren 4tik 17ra arte emandako Alkatetza-dekretuen eta Zinegotzi delegatuen Ebazpenen kontu ematea.

12.- Galderak eta eskaerak