Igo
 • 2020/06/08

Galdakaoko Udaltzaingoak osasun-larrialdiari buruzko oinarrizko irizpideak gogorarazi nahi dizkie herritarrei (Eguneratua)

Ekainaren 7an eguneratua

1. MUGIKORTASUNA ETA JOAN-ETORRIAK.


1.1. Mugikortasuna.
 • Mugigarritasun mugagabea, edozein jardueratarako, Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldeen eta enklabeen artean (Villaverde eta Trebiņu).

 • EAEtik kanpo, Estatuko lurralde probintzietarako, edozein fasetan daudela ere, joan-etorriak egin ahal izango dira, martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren 7. artikuluan jasotako kausa justifikatuengatik. Arrazoi horiek honako hauek izango dira: osasunarrazoiak, lan edo enpresa-arrazoiak, familiaren bizilekura itzultzekoak, adinekoak, mendekoak edo desgaitasuna duten pertsonak, ezinbesteko kausak edo premia-egoerak edo antzeko beste edozein arrazoi. Nolanahi ere, edozein desplazamendutan, osasun-agintariek emandako jarraibideak eta gomendioak errespetatu beharko dira.

 • 70 urtetik gorako pertsonek eta arrisku-taldeek lehentasuna izango dute erabilera publikoko guneetan, 10:00etatik 12:00etara bitarteko ordutegietan eta 19: 00etatik 20: 00etara bitarteko ordutegietan.1.2. Erabilera publikoko espazioetan nahitaez erabili beharra.


Sudurra eta ahoa estaltzen dituzten maskarak nahitaez erabiltzea, ahal dela higienikoak eta kirurgikoak, sei (6) urtetik gorako pertsonentzat.


Pantaila babesleak ez dira maskaratzat hartzen.


Nahitaez erabili beharko da maskara bide publikoan, aire zabaleko espazioetan eta erabilera publikoko edo jendearentzat irekita dagoen edozein espazio itxitan, baldin eta ezinezkoa bada pertsonen arteko segurtasun-tartea gutxienez bi (2) metrokoa izatea.


Arnasteko zailtasunen bat duten pertsonei, osasun-arrazoi justifikatuengatik edo desgaitasun edo mendekotasun egoeragatik haien erabilera kontraindikatuta dutenei, ez zaie eskatuko maskara erabiltzearekin bateraezinak diren jarduerak egitea (adibidez, elikagaiak eta edariak hartzea, korrika egitea eta txirrindularitza egitea, etab.), edo ezinbesteko arrazoiengatik edo beharrizan-egoeragatik.


2. GARRAIOA ETA IBILIGAILUAK OKUPATZEKO BALDINTZAK.


2.1. Garraioa.
 • Bidaiarien lurreko garraioan, trenez edo errepidez egiten denean, eta garraio hori erabat EAEren lurralde-eremuan egiten denean, maiztasunak eta edukierak %100ean berreskuratu ahal izango dira, eta nahitaezkoa izango da ibilbide osoan maskara erabiltzea, pertsonek beren artean gutxienez 2 metroko distantzia fisikoa manten dezaten saiatuz.

 • Motozikletak, ziklomotorrak eta L kategoriako ibilgailuak: bi (2) bidaiari doazenean, derrigorrezkoa izango da maskara edo kasko integrala erabiltzea, eta etxe berean bizi ez direnean, eskularruak eraman beharko dituzte. Motozikletetan, babeseskularruak onartzen dira.3. MERKATARITZA, HEZKUNTZA, GIZARTE EDO ANTZEKO JARDUERAK


3.1. Gizarte eta merkataritza-jarduerak
 • Familia- eta gizarte-bilerak: 20 pertsona gehienez. Etxebizitzetan, lokal pribatuetan edo espazio irekietan. Pertsonen arteko gutxieneko distantzia 2 metrokoa izango da.

 • Saltokiak eta merkataritza-guneak: %60ko edukiera, eremu komunak eta jolas-espazioak barne.

 • Merkatuak, nekazaritza-azokak eta azoka txikiak: %60ko gehieneko edukiera. Udalek postuak eta merkatua mugatzeko baldintzak urruntzeko baldintzak ezarriko dituzte, langileen, bezeroen eta oinezkoen arteko segurtasuna eta distantzia bermatzeko.

 • Tabernak, jatetxeak, elkarte gastronomikoak eta txokoak: edukiera-muga gainditu gabe, 2 metroko distantziarekin barruko eta terrazetako mahaien artean. Barrako zerbitzua baimentzen da, gutxienez 2 metroko tartea utziz bezeroen edo bezero-taldeen artean.

 • Hotelak, ostatu turistikoak eta kanpinak: %60ko edukiera eremu komunetan, babes-arauak eta pertsonen arteko 2 metroko gutxieneko distantzia fisikoa errespetatuz.

 • Kasinoak, joko-establezimenduak, jolas-aretoak eta apustu-lokalak: %50eko edukiera mugatua, makinen artean 2 metroko tartea utzita.

 • Gaueko aisialdiko diskotekak eta tabernak. Ezin da ireki.

 • Hileta-beilatokiak, zeremonia zibilak eta erlijiosoak: 50 pertsona aire zabalean eta 25 pertsona espazio itxietan.

 • Kultu-lekuak: edukieraren %75.

 • Ezkontza-zeremoniak: edukieraren %75 (espazio irekiak edo itxiak). Gehienez 150 pertsona aire zabalean edo 75 espazio itxietan.

 • Kongresuak, topaketak, negozio-bilerak, hitzaldiak eta ekitaldiak: 80 parte-hartzaile gehienez.

 • Hautaketa, prestakuntza edo hezkuntza-prozesuekin lotutako azterketak eta probak egiteko feria-esparruak: eremu edo areto bakoitzerako, gehienez ere, %60ko edukiera duten espazio diafanoetan, pertsonen arteko babes-arauak eta gutxienez 2 metroko distantzia fisikoa errespetatuz.3.2. Kontziliazioa eta aisialdiko jarduerak.
 • 0-3 urteko haurtzaindegiak eta haur-eskolak: Edukiera %60ra mugatzea.

 • Haur eta gazteentzako eguneko aisialdiko jarduerak: edukieraren %60 eta gehienez 80 pertsona barruko espazioetan eta %60 edukiera eta 200 pertsona gehienez espazio irekietan (begiraleak barne). Gehienez ere 15 pertsonako taldeko jarduerak, begiraleak barne.4. AISIA, KIROLA ETA KULTURA JARDUERAK.


4.1. Hondartzak: jolas izaerako bainuak baimentzen dira. Eguzkia modu estatikoan hartzeari dagokionez, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren gomendioak eta irizpideak beteko dira, bai eta hondartza edo hareatza antolatzeko ardura duen udalerri bakoitzak ezarritako araudia ere.


Objektu pertsonalak, eskuoihalak, etzaulkiak eta antzeko elementuak beste erabiltzaile batzuekiko bi (2) metroko segurtasun-perimetroa bermatzeko moduan kokatuko dira, elkarrekin bizi diren bainularien kasuan izan ezik.


Udalek mugak ezarri ahal izango dituzte hondartzetarako sarbidean, edukieran, aparkalekuan eta beste erabilera-murrizketa batzuetan.


4.2. Berdeguneetan kokatutako aisialdi eta atseden-eremuak, erretegiak, parrillak eta mahaiak dituztenak: Administrazio eskudunak sarbide-mugak, edukiera eta horrelako instalazioetarako beste erabileramurrizketa batzuk ezarriko ditu, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak emandako gomendioen eta irizpideen arabera.


4.3. Liburutegiak: mailegatzeko, irakurtzeko eta ikasteko, edukieraren %60 errespetatuz.


4.4. Museoak eta erakusketa-aretoak: edukieraren %60.


4.5. Zinemak, antzokiak, auditorioak, karpa-zirkuak eta kultur ekitaldi eta ikuskizunetarako establezimenduak: aurrez esleitutako butaka eta edukiera %60an.


4.6. Kultur jarduerak leku itxietan: %60ko edukiera, gehienez 80 pertsona, aurrez esleitutako besaulkiarekin.


4.7. Aire zabaleko ekitaldiak eta ikuskizunak: %60ko edukiera, gehienez ere 1.000 pertsonentzat, aurrez esleitutako eserlekua eta 2 metroko distantzia.


4.8. Turismo aktiboa eta izaera eta jarduera fisikoa: 30 pertsona gehienez, eta pertsonen arteko 2 metroko distantzia fisikoa errespetatuz.


4.9. Kirol-instalazioak, igerilekuak barne: %60ko edukiera. Aldagelak eta dutxak erabil daitezke.


4.10. Taldeko entrenamenduak egin daitezke, kirolarien arteko elkarrekintzarekin, arrauneko, banku finkoko eta pilotako kirolmodalitateetan, euren diziplina desberdinetan.