Igo
  • 2019/05/23

Datorren ostiraleko Udalbatzaren ezohiko osoko bilkuraren aztergaiak

Galdakaoko udalbatzak, maiatzaren 24an, ostirala, 09:00etan hasita, ezohiko osoko bilkura izango du ondoko aztergaiekin:


EBAZPEN ZATIA


1.- Hirigintzako I. Batzordearen irizpena, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren estatutuak aldatzeko.


2.-Alkate-proposamena, TAOLaren 75.7 artikuluan aipatzen diren ondasunei eta jarduerei buruzko aitorpen-ereduak onets daitezen.