Igo
  • 2022/04/20

COVID19ak eragindako osasun krisian maskarak erabiltzeari buruzko araudi berria

Gaur, apirilak 20, asteazkena, BOEn argitaratzearekin batera, indarrean sartuko da apirilaren 19ko 286/2022 Errege Dekretua, COVID-19ak eragindako osasun-krisian maskarak erabiltzeko derrigortasuna aldatzen duena.
Errege dekretu horretan, maskara sei urtetik gorako pertsonentzat derrigorrezkoa izaten jarraituko duten eremuak ezartzen dira:

  • Osasun zentro, zerbitzu eta establezimenduetan, langileek, bisitariek eta pazienteen aldetik, beren logelan dauden ospitaleratutako pertsonak izan ezik.
  • Zentro soziosanitarioetan, langileak eta bisitariak, eremu partekatuetan daudenean.
  • Aireko, trenbideko edo kable bidezko garraiobideetan, autobusetan eta bidaiarien garraio publikoetan. 1,5 metroko distantziari eustea ezinezkoa den ontzi eta itsasontzien espazio itxietan, bizikideen nukleoek partekatzen dituzten ganbaretan izan ezik.

Aurreko paragrafoan jasotako betebeharra ez da eskatuko honako kasu hauetan:

  • Maskara erabiltzeagatik larriagoa izan daitekeen gaixotasunen bat edo arnasa hartzeko zailtasunen bat duten pertsonei, edo desgaitasuna edo mendekotasuna izateagatik maskara kentzeko autonomiarik ez dutenei, edo maskara erabiltzea bideraezina egiten duten jokabide alterazioak dituztenei.
  • Baldin eta, jardueren izaeragatik, maskara erabiltzea bateraezina bada, osasun-agintarien jarraibideen arabera.

Gainera, Errege Dekretuak zenbait egoera jasotzen ditu, zeinetan, nahitaezkoa ez izan arren, hura arduraz erabiltzea gomendatzen den:

  • COVID-19ak eragindako infekzioaren aurrean zaurgarritasun handiagoa duten pertsonetan, 1,5 metrotik beherako distantziako beste pertsonekin kontaktu luzea duen edozein egoeratan.
  • Erabilera publikoko espazio itxietan, pertsonak denbora luzez egoten direnean.
  • Ekitaldi jendetsuetan.
  • Familia ingurunean eta bilera edo ospakizun pribatuetan, parte hartzaileen kalteberatasunaren arabera.

Lan-ingurunean, oro har, ez da nahitaezkoa izango maskarak erabiltzea. Hala ere, laneko arriskuen prebentzioaren arloko arduradunek, lanpostuaren arriskuen ebaluazioarekin bat etorriz, lantokian edo lantokietako espazio jakin batzuetan ezarri beharreko prebentzio neurri egokiak zehaztu ahal izango dituzte, maskarak erabiltzea barne, aipatutako ebaluaziotik eratortzen bada.

Errege dekretu hau gaur, apirilak 19, sartu da indarrean, eta hurrengo estekan kontsulta daiteke bere osotasunean:
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-6449