Igo
  • 2020/07/30

COVID-19 dela-eta Osasun sailburuaren agindua gaurkotuta

Hona hemen Osasun Sailburuaren Agindua COVID-19aren bilakaera epidemiologikoari eusteko neurriekin, azken egunotako gaurkotzeekin.


1. Maskarak erabiltzea


✅ Nahitaezkoa izango da maskara erabiltzea, pertsonen arteko distantzia edozein dela ere, bai bide publikoan eta aire zabaleko espazioetan daudenean, bai erabilera publikoko espazio itxietan daudenean edo jendearentzat irekita daudenean, eta espazio berean beste pertsona batzuekin lehiatu ahal direnean, ekainaren 9ko 21/ 2020 Errege Lege Dekretuaren 6.2 artikuluan aurreikusitako kasuetan izan ezik.


Maskara erabiltzeagatik larritu daitekeen gaixotasunen bat edo arnasteko zailtasunen bat duten pertsonak, edo, ezintasun edo mendetasun-egoeran egoteagatik, maskara kentzeko autonomiarik ez dutenak, edo maskara erabiltzea bideraezina egiten  duten jokabide-a/daketak dituztenak (mediku-ziurtagiriaren bidez egiaztatu beharko da).


✅ Era berean, ez da exijituko aire zabaleko banakako kirola egitea, ez eta ezinbesteko kasuetan edo beharrizan-egoeretan ere, edo, jardueren izaeragatik beragatik, maskara erabiltzea bateraezina denean, osasun-agintaritzaren jarrai bideen arabera.


✅ Maskara erabiltzea ere salbuetsita egongo da:


Elikagaiak edo edariak hartzen diren bitartean.


Hondartzetan edo igerilekuetan, bainatzeko unean, eta espazio jakin batean dagoen    bitartean, betiere erabiltzaileen arteko segurtasun-tartea errespetatu badaiteke.


✅ Maskarak sudur-trenkada eta kokotsa estali behar ditu, eta ez du exhalazio-balbularik izan behar.


✅ Ostalaritzako, jatetxeetako, txokoetako eta elkarte gastronomikoetako establezimendu eta zerbitzuetan,  gehienez ere 10 pertsona okupatuko dira mahai edo mahaien talde bakoitzeko. Cocktailak eta buffetak gehienez 25 laguneko taldeetan egin ahal izango dira. Kasu guztietan, bezeroen edo bezero-taldeen artean 1,5 metroko segurtasun-tartea dagoela ziurtatu beharko da, bai barrualdeko barran, bai establezimendu horien kanpoaldean .


✅ Lantokietan, langileak beren lanpostuetan eserita daudenean, ez da derrigorrezkoa izango maskara erabiltzea; horien artean, 1,5 metroko segurtasun-distantzia egon beharko da. Hala egiten ez dutenean eta espazio komunak partekatzen dituztenean, korridoreetan zirkulatzen dutenean, bileretara joaten direnean, edo elkarrekin bizi ez diren langileen artean gertutasuna sor dezakeen antzeko edozein egoeratan, maskara nahitaezkoa izango da. Betebehar hori ez da eskatuko, lan-tipologia edo - baldintza bereziak kontuan hartuta, laneko osasun-zerbitzuek ez erabiltzea gomendatzen duten kasuetan.


✅ Espazio pribatu irekietan zein itxietan bizi ez diren pertsonen bileren edo taldeen kasuan, gomendagarria izango da maskara erabiltzea, nahiz eta pertsonen arteko segurtasun-tartea mantendu.


✅ Nahitaezkoa da maskara erabiltzea erabilera komuneko espazio pribatuetan, hala nola eskaileretan, urbanizazioetako lorategi pribatuetan, solariumetan, teilatu-hegaletan edo antzeko lekuetan.


2. Taldeko kontsumoa


✅ Kalean edo ostalaritza-establezimenduetatik kanpoko espazio publikoetan edo antzekoetan edariak taldean edo taldean kontsumitzea osasungaiztasun-egoeratzat hartuko da, eta, beraz, debekatuta dago.


3. Gazteen lonjak


✅ Debekatuta dago gazte-lokaletan eta antzeko ezaugarriak dituzten lokaletan jarduera  oro egitea.


4. Beilatokiak eta ehorzketak


✅ Beilatokiak mota guztietako instalazioetan egin ahal izango dira, publikoak zein pribatuak, behar bezala gaituta, eta gehienez ere 60 pertsona izango dira aire zabaleko espazioetan edo espazio itxietan, bizikideak izan edo ez. Bertaratutakoen gehieneko kopuru hori aldi berean edo ez aldi berean zenbatuko da, eta, beraz, ezin izango da adierazitako kopurua baino pertsona gehiago joan beilatoki horretara. Bertaratutakoen kopurua txikiagoa bada, ezingo da baimendutako edukieraren % 60 gainditu.


✅ Hildakoaren ehorzketarako edo errausketarako agurrerako segizioan gehienez 60 pertsonak parte hartu ahal izango dute, betiere eremu irekian egiten bada, eta, gainera, hala badagokio, hildako pertsona agurtzeko hileta-errituak praktikatzeko dagokion aitortzako kultu-ministroak edo antzeko pertsonak. Leku itxian egiten bada, baimendutako gehieneko edukieraren % 60 errespetatuko da une oro, eta pertsonen arteko segurtasun-tartea mantenduko da beti.


✅ Kasu guztietan, nahitaezkoa izango da maskara erabiltzea denbora guztian.


5. Ostalaritza, jatetxeak, txokoak eta elkarte gastronomikoak✅ Edukieraren muga kentzen da, hurrengo paragrafoan xedatutakoa izan ezik, baldin eta bermatzen bada 1,5 metroko distantzia fisikoa dagoela mahaien artean edo, hala badagokio, mahaien elkartzeen artean. 1,5 metroko distantzia hori mahaietatik edo mahaien taldeetatik hurbilen dauden pertsonen artean neurtu beharko da. Mahai edo mahaien multzo bakoitzeko, gehienez ere, 10 pertsona okupatuko dira.✅ Ostalaritza, jatetxeak, txokoak eta elkarte gastronomikoak 01: 30ak baino lehen itxi beharko dira, eta ezin izango zaie bezeroei sartu eta ezin izango da kontsumiziorik eman ordu horretatik aurrera. Gehienez ere hogeita hamar minutuz hustuko da lokala; beraz, 02: 00etatik aurrera, lokala jendearentzat itxita egon beharko da, eta ezingo da 06: 00ak baino lehen berriz ireki. 0: 00etatik aurrera, lokalen kanpoaldeko kontsumoa terrazetarako mugatutako eta baimendutako espazioan baino ez da egingo, mahaietan eserita eta aurreikusitako edukiera betez; beraz, establezimenduko produktuak edo edariak ezin izango dira terrazaren eremu mugatzailetik kanpo kontsumitu. Neurri horiek asteko egun guztietan aplikatuko dira, baita jaiegunetan ere.