Igo
  • 2021/02/24

Bihar, osteguna, Galdakaoko Udalak egingo duen Osoko bilkuraren gai zerrenda (2021-02-25)

Galdakaoko udalbatzak ohiko bilkura egingo du bihar, otsailak 25, 18:00etatik aurrera. Covid-19k eragindako osasun arriskua dela eta, bilera hau telematikoki egingo da eta zuzenean emango da udalaren Youtubeko kanalean, esteka honen bidez:

🔴 https://www.youtube.com/c/GaldakaokoUdala/live

Aztergaiak:

I. EBAZPEN ZATIA

1.- Izenezko bozketa sistema adostea, hala badagokio.

2.- 2021eko urtarrilaren 28ko aktaren onespena, hala badagokio.

3.- Ertzaintzako sindikatuen mozioa, Ibaizabal proiektua gelditzeko eskatzen duena.

4.- Alkatetza-Herritarren Informazio Batzordearen irizpena, Emakumeen Nazioarteko Eguna dela-eta (martxoaren 8a) Adierazpen Instituzionala onartzeko.

II. KUDEAKETAREN KONTROLA ETA JARRAIPENA UDALBATZAREN ALDETIK

5.- 3747/2020 Esp. 2020ko finantza-kontroleko urteko planari buruzko kontu-hartzailetzaren txostenaren berri ematea.

6.- 462/2021 Esp. 2020ko aurrekontuaren 4. hiruhilekoaren exekuzio-mailaren berri ematea.

7.- 52/2021 Esp. 2020ko laugarren hiruhileko berankortasuna eta hornitzaileei ordaintzeko batez-besteko epeari buruzko txostenaren berri ematea.

8.- Hurrengo Alkate-dekretu hauen kontu ematea:

- 2021-0226 Dekretua. Musika Eskola erakunde autonomoko Zuzendaritza Batzordearen ordezko bokala kargutik kentzea.

9.- 2021eko urtarrilaren 20tik  2021eko otsailaren 16ra arte emandako Alkate-dekretuen eta Zinegotzi delegatuen Ebazpenen kontu ematea.

10.- Galderak eta eskaerak