Igo
  • 2020/09/23

Bihar, osteguna, Galdakaoko Udalak egingo duen Osoko bilkuraren gai zerrenda (2020-9-24)

Galdakaoko udalbatzak, bihar, irailaren 24ean, osteguna, 18:00etan hasita, ohiko bilkura izango du. Covid-19k eragindako osasun arriskua dela eta, bilera hau telematikoki egingo da eta zuzenean emango da udalaren Youtubeko kanalean, esteka honen bidez:


🔴 https://www.youtube.com/c/GaldakaokoUdala/live


Aztergaiak:


I. EBAZPEN ZATIA:


1.- 2020ko maiatzaren 14ko, 28ko eta ekainaren 25eko Osoko Bilkuren akten onespena, hala badagokio.


2.- Izenezko bozketa sistema adostea, hala badagokio.


3.- 2389/2020 Esp. Ogasun eta Barne Erregimeneko Informazio-batzordearen Irizpena, 2021eko ekitaldirako herritarrek parte hartzeko prozedura onartzeari buruzkoa.


4.- 1654/2020 Esp. Hirigintza eta Mugikortasunaren Informazio-batzordearen Irizpena, UE-IZ-1 Egikaritze-unitatearen xehetasun-azterketa behin betiko onartu duena.


5.- 1952/2020 Esp. Ogasun eta Barne Erregimeneko Informazio-batzordearen Irizpena, Kredituak judizioz kanpo aitortzeari buruzkoa.


6.-. 3944/2019 espedientea.2018. urteko kontu orokorraren onestea.


7.-. 214/2020 esp. Ogasun eta Barne Erregimeneko Informazio-batzordearen Irizpena, Enplegu Planaren 2. deialdiko aurrekontu-aldaketari buruzkoa.


8.-. 1686/2020 esp. Ogasun eta Barne Erregimeneko Informazio-batzordearen Irizpena, 2020.urtean langileen ordainsarien igoerari buruzkoa.


9.- Euskal sozialistak udal taldea eta atxiki gabeko zinegotziaren mozioa, Galdakaoko udalerriaren izenari buruzkoa.


II. KUDEAKETAREN KONTROLA ETA JARRAIPENA UDALBATZAREN ALDETIK


10.- 2251/2020 Esp. 2020ko aurrekontuko kreditu aldaketen berri ematea.


11.- 2499/2020 Esp. 2020/2. Hiruhilabeteko Berankortasun txostenaren berri ematea.


12.- 1669/2020 Esp. 2020/2. Hiruhilabeteko Kontaketa aktaren berri ematea.


13.- 2463/2020 Esp. 2020/2. Hiruhilabeteko exekuzio mailaren berri ematea.


14.- Hurrengo Alkate-dekretu hauen kontu ematea.


- 2020/1187 Dekretua. Akats materiala zuzentzea.


- 2020-1170 Dekretua. Aurrez aurreko kide anitzeko organoen bilkurak baimentzea


- 2020/1342 Dekretua. Diruzaintzako funtsak erabiltzea.


15.- 2020ko ekainaren 17tik irailaren 16ra emandako Alkate-dekretuen eta Zinegotzi delegatuen Ebazpenen kontu ematea.


16.- Galderak eta eskaerak