Igo
  • 2020/10/28

Bihar, osteguna, Galdakaoko Udalak egingo duen Osoko bilkuraren gai zerrenda (2020-10-29)

Galdakaoko udalbatzak, bihar, urriaren 29an, osteguna, 18:00etan hasita, ohiko bilkura izango du. Covid-19k eragindako osasun arriskua dela eta, bilera hau telematikoki egingo da eta zuzenean emango da udalaren Youtubeko kanalean, esteka honen bidez:


🔴 https://www.youtube.com/c/GaldakaokoUdala/live


Aztergaiak:


I. EBAZPEN ZATIA


1.- Izenezko bozketa sistema adostea, hala badagokio.


2.- 2020ko uztailaren 30eko eta irailaren 24ko Osoko Bilkuren akten onespena, hala badagokio.


3.- 2810/2020 Esp. Ogasun eta Barne Erregimeneko Informazio-batzordearen Irizpena, 4. Ordenantza fiskalaren aldaketari buruzkoa. Gainbalioen gaineko zerga.


4.- 2839/2020 Esp. Ogasun eta Barne Erregimeneko Informazio-batzordearen Irizpena, 6. Ordenantza fiskalaren aldaketari buruzkoa (zaborra biltzeko zerbitzua).


5.- 3732/2020 Esp. Ogasun eta Barne Erregimeneko Informazio-batzordearen Irizpena, 6. Ordenantza fiskalaren aldaketari buruzkoa (kirol-instalazioak).


6.- 3767/2020 Esp. Ogasun eta Barne Erregimeneko Informazio-batzordearen Irizpena, 3. Ordenantza fiskalaren aldaketari buruzkoa (Hobariak).


7.- 2480/2020 Esp. Ogasun eta Barne Erregimeneko Informazio-batzordearen Irizpena, lanpostuen zerrenda partzialki aldatzeari buruzkoa.


8.- 3605/2020 Esp. Ogasun eta Barne Erregimeneko Informazio-batzordearen Irizpena, Aurrekontuaren 6. Kreditu aldaketa. Baja.


9.- 3628/2020 Esp. Ogasun eta Barne Erregimeneko Informazio-batzordearen Irizpena, Aurrekontuaren 7. Kreditu aldaketa. Adicional.


10.- Ogasun eta Barne Erregimeneko Informazio-batzordearen Irizpena, Aurrekontuaren  Kreditu aldaketa. Musika Eskola (77/2020).


11.- 837/2019 Esp. Alkatetzaren eta Herritarren Informazio Batzordearen irizpena, gardentasunaren eta informazio publikoaren udal ordenantza onartzeko.


II. KUDEAKETAREN KONTROLA ETA JARRAIPENA UDALBATZAREN ALDETIK


12.- 2031/2020 Esp. 2019ko urteko laburpenaren berri ematea.


13.- 3523/2020 Esp. 2020ko 3. Hiruhilabeteko aurrekontuaren exekuzio mailaren berri ematea.


14.- Hurrengo Alkate-dekretu hauen kontu ematea.


- 2020/1749 Dekretua. 5. Kredituaren aldaketa. Alkatetzako transferentzia.


15.- 2020ko irailaren 17tik  urriaren 20ra arte emandako Alkate-dekretuen eta Zinegotzi delegatuen Ebazpenen kontu ematea.


16.- Galderak eta eskaerak