Volver arriba
emakumeenetxea

Zer da emakumeen etxea?

Emakumeen etxea Galdakaoko emakumeen premiei eta eskaerei buruzko topaketa, eztabaida, prestakuntza, truke, hausnarketa eta antolaketarako gune bat da, eta ikuspegi feminista eta ahalduntzaile batetik, emakumeen eta gizonen benetako berdintasuna eta Galdakaoko gizarte-eraldaketa lortzeko behar diren aliantzak ehuntzen eta indarrak eta sinergiak sortzen lagunduko duena.

PRINTZIPIOAK

Ikuspegi feminista (emakumeen ahalduntzea, emakumeen eta gizonen arteko balioen eraldaketa eta sororitatearen sustapena) eta intersekzionalitatea, bai parte-hartze prozesu honen diseinuan, bai ondoren egingo den Emakumeen Etxearen diseinuan.

.
Benetako partaidetza, iritzia emateaz harago doana. Emakume guztien beharrei eta interesei erantzuten saiatuko diren proposamen kolektiboak eztabaidatzeko eta formulatzeko gaitasuna garatuko da.
Galdakaoko emakumeen benetako beharrak, errealitatea eta nahiak ezagutzeko eta horien gainean eraikitzeko ahalegina egingo da.
Intersekzionalitatea integratzea.
✅ Batez ere, ahalegin berezia egingo da emakume gazteen eta udalerriko jatorri desberdineko emakumeen parte-hartzea sustatzeko (deialdi bereizien bidez). Gainera, prozesuan zehar, egokitzat jotzen diren beste kolektibo batzuetako emakumeak identifikatzen eta hurbiltzen saiatuko da EKT.
✅ Prozesuan zehar ateratzen dena herri osoko emakumeekin (baita antolatu gabekoekin ere) partekatzen saiatuko gara, emakume horiek ere nolabait prozesuarekin bat egin dezaten bilatuz.
Ikaskuntza-prozesu bat izango da, emaitzetatik haratago joango den sormen- eta eraldaketa-prozesu bat.
Adostasun inklusiboak sustatuko dituen eraikuntza kolektiboko prozesu batean oinarritutako proposamena garatuko da.
Prozesua malgua izango da, parte-hartzaileen ezaugarriak kontuan hartuta eta harreman horizontaletatik haien parte-hartzea erraztuz.
Parte-hartzaileen subjektibotasunetik abiatuta landu eta eraikiko da (sentimenduak, bizipenak edo harremanak kontuan hartuta, besteak beste).
Elkarren arteko ezagutza eta konfiantza lantzeko elementuak eta bitartekoak jarriko dira, espazio eta denbora atsegina, aberasgarria, ahalduntzailea eta positiboa lortzeko.
✅ Parte-hartzaileak erosoen sentitzen diren hizkuntzan komunikatu ahal izatea bermatuko da (hizkuntza koofizialen barruan).