Babes Ofizialeko Etxebizitzen (BOE) Sustapena / Aparkalekuak /Ortuak

Hasitako promozioak: Aparkalekuetako alokatzea (21/07/27)

Galdakaoko Udalak Iturrondo, Lapurdi, Paopa, Berezikoetxe eta Laminarrietako udal-jabetzako garajeetako plazak errentan emango ditu

Eskabideak aurkezteko epea: Del 2021/07/13(e)tik2021/07/30(ra)

Oharrak: 1574/21 Ebazpenaren bidez 10.3 klausula "Eskaera kopurua" behean adierazitako baldintzetan zuzendu da:

Non esan:

"Hasiera batean, garaje bakoitzean plaza bakarra eskatu ahal izango du ibilgailuaren titularrak. Hasiera batean, eskabide bakoitzeko plaza bakarra esleitu ahal izango da, baina eskabide guztiak agortutakoan plaza hutsak geratzen badira, titular beraren bigarren ibilgailu bati esleitu ahal izango zaizkio plaza horiek, betiere eskatzaileen erregistroa errespetatuz."

Esan beharko luke:

"Hasiera batean, plaza bakarra eskatu ahal izango du ibilgailuaren titularrak. Hasiera batean, eskabide bakoitzeko plaza bakarra esleitu ahal izango da, baina eskabide guztiak agortutakoan plaza hutsak geratzen badira, titular beraren bigarren ibilgailu bati esleitu ahal izango zaizkio plaza horiek, betiere eskatzaileen erregistroa errespetatuz."