OHARRAK

  • Pertsona batek zerrenda baten edo gehiagotan emon leike izena.
  • Interesa euki ezkero udal bitako edo hiruretako zerrendetan be emon lei izena. Horretarako nahikoa da inskripzino fitxa bakarrean adierazota ixtea interes hori.
  • Ez da ezelango azterketarik edo probarik egingo. Halanda ze, curriculum vitae zehatza aurkeztuko da. Horregaitik, gaiari lotutako edozein ohar azpimarratuko da argi eta garbi (adibidez, antzeko lanetan izandako esperientzia).
  • Zerrendetan baja ematea nahi izanez gero, interesdunak berak jakinarazi betarko dio Udalari (zuztarretatik@galdakao.net)

Aurkezle Euskaldunak

Aurkezle euskaldunak

Gure udalerrietan era askotako ekintzak burutzen dira, kultura, kirola, jaiak eta abarren nguruan. Sarritan aurkezleak behar izaten dira ekintzak azaltzeko, sariak banatzeko eta, orokorrean, ekitaldiei borobiltasuna emon ahal izateko. Zentzu horretan, aurkezleek berebiziko garrantzia daukie euskeraren presentzia finkatzeko eta areagotzeko.

Hori dala eta, deialdi zabala egiten deutsuegu interesa dozuen guztioi animatu zaitezien aurkezle poltsa osatu eta gure herrien beharrizanei erantzun deiegun. Izan zaitez zeu be aurkezle.

Inskripzioa

Aurkezle lanetan izandako esperientzia

Edozein aurkezpen mota egiteko prest zagoz?

Zehaztu ekintza mota

Adibidez: kale mailako ekintzak , nahiago aretoetan edo ekintza mugatuetan, ume eta gaztetxoen ekintzak...

Begirale lanetan landuko zeunken/zeunkezan jarduera/k

Adibidez: jolasak, antzertia, dantza, ludotekak, irteerak, udalekuak...

Oharra/k

Azaldu zure curriculum vitae-ren alderdirik garrantzitsuenak

AITORPENA

Udalak nire datu honeek izena emon dodan zereginaren beharra edo premina dabenen artean, eta ez beste edozertarako, zabaltzeko baimena emoten dot; zentzu horretan Udalak bitartekotza lana baino ez dau egingo, helburu nagusia euskera ahal dan eta eremu gehiagotara zabaltzea dalarik.

Irudiaren egiaztapena: