OHARRAK

  • Pertsona batek zerrenda baten edo gehiagotan emon leike izena.
  • Interesa euki ezkero udal bitako edo hiruretako zerrendetan be emon lei izena. Horretarako nahikoa da inskripzino fitxa bakarrean adierazota ixtea interes hori.
  • Ez da ezelango azterketarik edo probarik egingo. Halanda ze, curriculum vitae zehatza aurkeztuko da. Horregaitik, gaiari lotutako edozein ohar azpimarratuko da argi eta garbi (adibidez, antzeko lanetan izandako esperientzia).
  • Zerrendetan baja ematea nahi izanez gero, interesdunak berak jakinarazi betarko dio Udalari (zuztarretatik@galdakao.net)

Kirol Begirale Euskaldunak

kirol begirale euskaldunak

Kirolak berebiziko garrantzia dauka gaur egungo gizartean. Ume zein gaztetxo gehienek kirolen bat aukeratzen dabe txiki-txikitatik. Ikastetxeetan be, guraso alkarteen bitartez,estola kirola izeneko egitasmoa lantzen da.

Ikastetxe askok Euskara Normalkuntza Planak onartuta daukiez, eta beraz, eskola esparruaren nguruko ekimenak be euskeraz garatzea guztiz garrantzitsutzat joten da. Horreetako ekimen bat kirola da. Baina askotan guraso alkarteek arazoak izaten dabez begirale euskaldunak lortzeko. Kirolaria bazara eta begirale izatea gurako bazendu, animau zaitez eta emoizu zure izena gaur bertan. Kirola zure zain.

Inskripzioa

Kirol begirale lanetan izandako esperientzia

Kirol begirale lanetan landuko zeunken/zeunkezan arloak

Adibidez: atletismoa, futbola, pelota, saskibaloia, eskubaloia, aerobic...

Oharra/k

Azaldu zure curriculum vitae-ren alderdirik garrantzitsuenak

AITORPENA

Udalak nire datu honeek izena emon dodan zereginaren beharra edo premina dabenen artean, eta ez beste edozertarako, zabaltzeko baimena emoten dot; zentzu horretan Udalak bitartekotza lana baino ez dau egingo, helburu nagusia euskera ahal dan eta eremu gehiagotara zabaltzea dalarik.

Irudiaren egiaztapena: