Volver arriba

Ezohiko laguntzak, larrialdi- egoeraren aldarrikapenak kalte egindako autonomo eta mikroenpresentzat

Galdakaoko Udalaka tokiko jarduera lagundu, sustatu eta bultzatu nahi ditu, COVID-19ak eragindako krisiaren kalte ekonomikoa samurtzeko laguntzak eskainiz. Laguntza ekonomikoak dira, autonomoentzat, ondasun-erkidegoentzat, sozietate zibilentzat eta mikroenpresentzat, baldin eta alarma-egoeraren deklarazioaren ondorioz jarduerak eten edo larriki kaltetu badira, betiere onuradun izateko baldintzak betetzen badituzte.
Behin-behineko dirulaguntzak dira, larrialdi-egoera aldarrikatu izanaren ondorioz beren jarduera etenda eduki duten edo horrek kalte handia egin dien autonomo, ondasun-erkidego, elkarte zibil eta mikroenpresentzat, tokiko jarduera lagundu eta sustatzeko.
Autonomoei eta mikroenpresei zuzendutako ezohiko laguntzen lehen deialdia izapidetu ondoren, bigarren deialdi hau onartzea erabaki da, onuradunen kopurua handitzeko eta eskabideen justifikazioa errazteko.

ONURADUNAK ETA BETEKIZUNAK

Laguntza horien onuradunak izan daitezke beren kontura lan egiten dutenak edo langile autonomoak, ondasun- erkidegoak edo elkarte zibilak eta mikroenpresak, baldintza hauek betetzen dituztenean:

✅ COVID-19aren kudeaketarako ezarritako larrialdi-egoera aldarrikatu izanaren ondorioz kalteak pairatu izana, jarduera aldi baterako eten behar izan dutelako edo beren jarduerak gutxitze nabarmena izan duelako, beren fakturazioan % 75 baino gehiagoko murrizketa izan dutelako.

✅ Larrialdi-egoera dela-eta ezarritako aldi baterako itxialdiak eragin dion jarduera ez zedila konpentsatu eskatzaileak online edo telefono bidez egindako negozio-bolumenaren fakturazioaren igoerarekin.

✅ Jardueraren egoitza fiskala edo, bere kasuan, jardueraren lokala Galdakaoko udalerrian izatea, eta enpresa-, lanbide- edo arte-jarduera udalerrian egitea. Edo Galdakaoko Udalak emandako taxi- baimenarekin Galdakaon lanean dihardutenak izatea.

✅ Autonomoen kasuan, autonomo legez izena emanda eta alta indarrean dutela egotea larrialdi-egoera aldarrikatu zen egunean (2020ko martxoaren 14a).

✅ Lehenengo deialdian alarma-egoeraren deklarazioak eragindako autonomoei eta mikroenpresei Galdakaoko Udalak emandako ezohiko laguntzen onuradun izanik, diruz lagundu daitekeen gehieneko mugara iritsi ez dena eta gastuaren justifikazio gehigarria aurkeztu nahi duena.

✅ Alarma-egoeraren deklarazioak eragindako autonomoei eta mikroenpresei Galdakaoko Udalaren ezohiko laguntzak eskatu arren, lehen deialdian ukatu egin zaizkienean, baina idazketa berriaren ondoren laguntza jasotzeko baldintzak betetzen dituztenak.

Kanpo uzten dira langile autonomo kolaboratzaileak . .

ESKAERAK

Epea: 2020ko abenduaren 9tik 22ra.

MODUA

✅ Oro har eta lehentasunez, baliabide elektronikoen bitartez, helbide honetan: https://galdakao.egoitzaelektronikoa.eus

✅ Salbuespenez, eta aurretiaz hitzordua hartuta, helbide honetan: https://galdakao.egoitzaelektronikoa.eus/citaprevia, aurrez aurre Behargintzako bulegoan, Zabalea 35ean, inprimaki normalizatuak erabilita.

DOKUMENTAZIOA

Deskargatu dokumentazioa (4,65Mb-zip)