Arau-proiektuen kontsulta publikoa eta tramitea

Urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak, 133.1 artikuluan xedatutakoari jarraituz, legearen edo erregelamenduaren proiektua edo aurreproiektua prestatu baino lehen, herri-galdeketa bat bideratuko da administrazio eskudunaren webgunearen bitartez. Bertan jasoko da zer iritzi duten etorkizuneko arauak eragin ditzakeen subjektuek eta antolakunderik ordezkagarrienek duten iritzia eskatuko zaie ondoko puntu hauei buruz:

  • Ekimenaren bidez konpondu nahi diren arazoak.
  • Arau hori onestea beharrezkoa eta egokia den.
  • Arauaren helburuak.
  • Konponbide alternatibo erregulatzaileak eta ez-erregulatzaileak.

Galdakaoko Udalak aurretiazko herri-galdeketa hau abiarazi du, gai honetan interesa duten herritarrek, erakundeek eta elkarteek ekarpenak aurkez ditzaten ..........ra arte.

GARDENTASUNAREN ORDENANTZA BERRIAREN PROIEKTUARI BURUZKO AURRETIAZKO KONTSULTA PUBLIKOA (LEHEN PARTE-HARTZEAREN ETA GARDENTASUNAREN ORDENANTZA)

Parte-hartze arloan indarreko arauditik eratorritako tokiko demokrazia indartzeak eta obligazioak eraginkortasunez eta arrakastaz betetzeak beharrezkoa dute parte-hartze eta gardentasun gaietako araudi orokorra eta integrala udal antolaketara egokiturik izatea. Gainera, Galdakaon Administrazio elektronikoa ezartzetik eratorri diren hobekuntzak herritarren parte-hartzeari txertatzeko unea da.

Alegazioak eta iradokizunak aurkezteko epea itxita