Arau-proiektuen kontsulta publikoa eta tramitea

Urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak, 133.1 artikuluan xedatutakoari jarraituz, legearen edo erregelamenduaren proiektua edo aurreproiektua prestatu baino lehen, herri-galdeketa bat bideratuko da administrazio eskudunaren webgunearen bitartez. Bertan jasoko da zer iritzi duten etorkizuneko arauak eragin ditzakeen subjektuek eta antolakunderik ordezkagarrienek duten iritzia eskatuko zaie ondoko puntu hauei buruz:

  • Ekimenaren bidez konpondu nahi diren arazoak.
  • Arau hori onestea beharrezkoa eta egokia den.
  • Arauaren helburuak.
  • Konponbide alternatibo erregulatzaileak eta ez-erregulatzaileak.

Galdakaoko Udalak aurretiazko herri-galdeketa hau abiarazi du, gai honetan interesa duten herritarrek, erakundeek eta elkarteek ekarpenak aurkez ditzaten ..........ra arte.

ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA ARAUTZEN DUTEN ORDENANTZA BERRIAREN PROIKETUARI BURUZKO AURRETIAZKO KONTSULTA PUBLIKOA (PROZEDURA ELEKTRONIKO OROKORRA)

Oraingo eremuan, 39/2015 Legeak adierazten duen bezala, tramitazio elektronikoa ezin da oraindik prozedurak kudeatzeko era berezia izan, baina Administrazioen ohiko jarduna izan behar da. Paperarik gabeko Administrazioa, funtzionamendu erabat elektroniko batean oinarrituta izateko erronka arin eta eraginkortasunez lor dadin, beharrezkoa da oinarrizko erregulazioa ordenatu, osatu eta egokitzea udal antolaketara.

Ekarpenak aurkezteko epea

2019/03/06 - 2019/03/27

Dokumentuek deskargatzea

Ekarpenak aurkezteko epea itxita