Arau-proiektuen kontsulta publikoa eta tramitea

Urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak, 133.1 artikuluan xedatutakoari jarraituz, legearen edo erregelamenduaren proiektua edo aurreproiektua prestatu baino lehen, herri-galdeketa bat bideratuko da administrazio eskudunaren webgunearen bitartez. Bertan jasoko da zer iritzi duten etorkizuneko arauak eragin ditzakeen subjektuek eta antolakunderik ordezkagarrienek duten iritzia eskatuko zaie ondoko puntu hauei buruz:

  • Ekimenaren bidez konpondu nahi diren arazoak.
  • Arau hori onestea beharrezkoa eta egokia den.
  • Arauaren helburuak.
  • Konponbide alternatibo erregulatzaileak eta ez-erregulatzaileak.

Galdakaoko Udalak aurretiazko herri-galdeketa hau abiarazi du, gai honetan interesa duten herritarrek, erakundeek eta elkarteek ekarpenak aurkez ditzaten ..........ra arte.

espaloi publikoen gaineko pasabideeskubidea erreserbatzeko eraikuntzari buruzko ordenantza aldatzeari hasierako onarpena ematen diona.

Galdakaoko Udalaren Osoko Bilkurak, 2022ko maiatzaren 12an egindako bilkuran, hasierako onarpena eman zion espaloi publikoen gaineko pasabideeskubidea erreserbatzeko eraikuntzari buruzko ordenantzaren aldaketari, eta dagokion iragarkia <> delakoan argitaratzea xedatu zuen, baita jendaurrean jartzea ere erakundearen iragarki-taulan, hogeita hamar eguneko epean interesdunek espedientea berrikusteko eta erreklamazioak aurkezteko aukera izan dezaten. Onartutako aldaketek 6. eta 7. planoei eragiten diete, eta Galdakaoko Udaleko Hirigintza Arloan daude eskuragarri. Aldaketa hemendik aurrera elebiduna, euskara-gaztelania izango den testua aldatzean datza

Ekarpenak aurkezteko epea

2022/06/02 - 2022/06/30

Dokumentuek deskargatzea

Alegazioak eta iradokizunak aurkezteko epea itxita