Arau-proiektuen kontsulta publikoa eta tramitea

Urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak, 133.1 artikuluan xedatutakoari jarraituz, legearen edo erregelamenduaren proiektua edo aurreproiektua prestatu baino lehen, herri-galdeketa bat bideratuko da administrazio eskudunaren webgunearen bitartez. Bertan jasoko da zer iritzi duten etorkizuneko arauak eragin ditzakeen subjektuek eta antolakunderik ordezkagarrienek duten iritzia eskatuko zaie ondoko puntu hauei buruz:

  • Ekimenaren bidez konpondu nahi diren arazoak.
  • Arau hori onestea beharrezkoa eta egokia den.
  • Arauaren helburuak.
  • Konponbide alternatibo erregulatzaileak eta ez-erregulatzaileak.

Galdakaoko Udalak aurretiazko herri-galdeketa hau abiarazi du, gai honetan interesa duten herritarrek, erakundeek eta elkarteek ekarpenak aurkez ditzaten ..........ra arte.

GALDAKAOKO UDALERRIAN ANIMALIAK EDUKI ETA BABESTEA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA BERRIKO PROIEKTUAREN GAINEKO AURRETIAZKO KONTSULTA PUBLIKOA

Herritarrek gero eta sentsibilitate handiagoa eta edozein izakirenganako krudeltasuna eta behar ez den sufrimendua txikitzearen aldeko jendartearen aldarria ere gero eta handiagoa denez, animaliak eduki ea babesteari buruzko ordenantza berrikusi beharra dago, Galdakaoko udalerrian animaliek kudeaketa eta babes egokia izan dezaten.

Alegazioak eta iradokizunak aurkezteko epea itxita