Arau-proiektuen kontsulta publikoa eta tramitea

Urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak, 133.1 artikuluan xedatutakoari jarraituz, legearen edo erregelamenduaren proiektua edo aurreproiektua prestatu baino lehen, herri-galdeketa bat bideratuko da administrazio eskudunaren webgunearen bitartez. Bertan jasoko da zer iritzi duten etorkizuneko arauak eragin ditzakeen subjektuek eta antolakunderik ordezkagarrienek duten iritzia eskatuko zaie ondoko puntu hauei buruz:

  • Ekimenaren bidez konpondu nahi diren arazoak.
  • Arau hori onestea beharrezkoa eta egokia den.
  • Arauaren helburuak.
  • Konponbide alternatibo erregulatzaileak eta ez-erregulatzaileak.

Galdakaoko Udalak aurretiazko herri-galdeketa hau abiarazi du, gai honetan interesa duten herritarrek, erakundeek eta elkarteek ekarpenak aurkez ditzaten ..........ra arte.

BIDAIARIEN HIRIKO AUTOBUS GARRAIO ZERBITZUAREN ERREGELAMENDU PROIEKTUAREN AURREKO KONTSULTA PUBLIKOA

Hiriko autobus-garraio zerbitzu publikoaren funtzionamendua behar bezala arautzea bilatzen da, Hiri Mugikortasun Iraunkorreko Planarekin bat etorriz, garraio publikoaren erabilera sustatzea ahalbidetzen baitu. Hiriko autobus-garraioko zerbitzuak herritarren erreklamazio gehien izaten ditu, beraien ekarpenekin lagun dezaketelarik. Onartu beharra dago zerbitzu hori arautuko duen Erregelamendurik ez dagoelako, eta hiriko autobus-garraioaren zerbitzua zeharka kudeatzeko kontratazio-espedientea berehala izapidetu behar delako. Beraz, interes publikoko arrazoiek justifikatzen dute testua idaztea, zerbitzuaren inguruabarrekin bat datorren arau-testu bihurtuko dena. Ondorioz, helburu bikoitza lortu nahi da: zerbitzuaren funtzionamendua arautzea eta hiriko autobus-garraioaren erabilera sustatzea.

Ekarpenak aurkezteko epea

2022/05/24 - 2022/06/13

Dokumentuek deskargatzea

Alegazioak eta iradokizunak aurkezteko epea itxita