Arau-proiektuen kontsulta publikoa eta tramitea

Urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak, 133.1 artikuluan xedatutakoari jarraituz, legearen edo erregelamenduaren proiektua edo aurreproiektua prestatu baino lehen, herri-galdeketa bat bideratuko da administrazio eskudunaren webgunearen bitartez. Bertan jasoko da zer iritzi duten etorkizuneko arauak eragin ditzakeen subjektuek eta antolakunderik ordezkagarrienek duten iritzia eskatuko zaie ondoko puntu hauei buruz:

  • Ekimenaren bidez konpondu nahi diren arazoak.
  • Arau hori onestea beharrezkoa eta egokia den.
  • Arauaren helburuak.
  • Konponbide alternatibo erregulatzaileak eta ez-erregulatzaileak.

Galdakaoko Udalak aurretiazko herri-galdeketa hau abiarazi du, gai honetan interesa duten herritarrek, erakundeek eta elkarteek ekarpenak aurkez ditzaten ..........ra arte.

Jendaurrean jartzea jarduera-lizentzia Erletxe industrialdean E plataforman, 17. eraikinean.

Jendaurrean jartzea marmolgintzarako establezimenduko jarduera-lizentziari buruzko espedientea, Erletxe industrialdean dagoen industria-establezimenduan, E plataforman, 17. eraikinean.

Ekarpenak aurkezteko epea

2022/05/03 - 2022/05/23

Dokumentuek deskargatzea

Alegazioak eta iradokizunak aurkezteko epea itxita