Arau-proiektuen kontsulta publikoa eta tramitea

Urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak, 133.1 artikuluan xedatutakoari jarraituz, legearen edo erregelamenduaren proiektua edo aurreproiektua prestatu baino lehen, herri-galdeketa bat bideratuko da administrazio eskudunaren webgunearen bitartez. Bertan jasoko da zer iritzi duten etorkizuneko arauak eragin ditzakeen subjektuek eta antolakunderik ordezkagarrienek duten iritzia eskatuko zaie ondoko puntu hauei buruz:

  • Ekimenaren bidez konpondu nahi diren arazoak.
  • Arau hori onestea beharrezkoa eta egokia den.
  • Arauaren helburuak.
  • Konponbide alternatibo erregulatzaileak eta ez-erregulatzaileak.

Galdakaoko Udalak aurretiazko herri-galdeketa hau abiarazi du, gai honetan interesa duten herritarrek, erakundeek eta elkarteek ekarpenak aurkez ditzaten ..........ra arte.

ALDEZ AURREKO KONTSULTA PUBLIKOA, GALDAKAOKO UDALAREN KULTURA ONDAREAREN KATALOGOA ETA BABESERAKO ARAUDIA ONARTZEARI BURUZKOA

Konpondu nahi den arazoa, lehenik eta behin, udal-ondarea babesteko dokumentu integralik eza da. Behar-beharrezkoa da kultura-, natura- eta paisaia-ondareari buruzko katalogo bat idaztea, bai eta udalak azken proposamena onartzea ere; izan ere, lanerako tresna erabilgarria izango litzateke administrazioarentzat obra-lizentziak emateko garaian, higiezin bakoitzaren babes-mailak kontuan hartuta eta ondarea behar bezala babestuko litzatekeela ziurtatuta. Dokumentu berriarekin, indarrean dagoen araudira egokituta egoteaz gain, babestutako higiezin bakoitzaren katalogo-fitxa oso batzuk eduki beharko lirateke, eta fitxa horiek beharrezko informazio argi eta zehatz guztia emango diote udalari, haietan egin litezkeen esku-hartzeen baimenak eta lizentziak emateko. Gainera, lehen esan bezala, dokumentu berriaren garapenak babestutako ondasunetan esku hartzeko tresna objektibo bat eskainiko du, herritarrek jakin ahal izan dezaten zer dakarren ondasun bat kultura-babesen katalogoan sartzeak. Babesen Katalogoa egiteak Galdakaoko udalerriko ondarea osatzen duten arkitektura-, arkeologia-, etnologia-, paleontologia-, natura- eta paisaia-elementuen multzoaren gozamena eta babes eraginkorra sustatu eta ahalbidetzea du helburu. Katalogoaren helburua udalerriko ondare higiezina babestea da, eta, horretarako, araudi argi bat ezartzen du babestutako elementuetan egin beharreko edozein motatako esku-hartzeak arautzeko, elementu horiek babestea eta, aldi berean, babestutako elementu bakoitzaren erabilera egokiak ezartzea edo mantentzea, haren ondare-intereserako. Dokumentu berria garatzeak babestutako ondasunetan esku hartzeko tresna objektiboa emango du, eta, horri esker, herritarrek jakin ahal izango dute zer dakarren ondasun bat babes-katalogoan sartzeak.

Ekarpenak aurkezteko epea

2022/04/29 - 2022/05/19

Dokumentuek deskargatzea

Alegazioak eta iradokizunak aurkezteko epea itxita