Arau-proiektuen kontsulta publikoa eta tramitea

Urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak, 133.1 artikuluan xedatutakoari jarraituz, legearen edo erregelamenduaren proiektua edo aurreproiektua prestatu baino lehen, herri-galdeketa bat bideratuko da administrazio eskudunaren webgunearen bitartez. Bertan jasoko da zer iritzi duten etorkizuneko arauak eragin ditzakeen subjektuek eta antolakunderik ordezkagarrienek duten iritzia eskatuko zaie ondoko puntu hauei buruz:

  • Ekimenaren bidez konpondu nahi diren arazoak.
  • Arau hori onestea beharrezkoa eta egokia den.
  • Arauaren helburuak.
  • Konponbide alternatibo erregulatzaileak eta ez-erregulatzaileak.

Galdakaoko Udalak aurretiazko herri-galdeketa hau abiarazi du, gai honetan interesa duten herritarrek, erakundeek eta elkarteek ekarpenak aurkez ditzaten ..........ra arte.

ALDEZ AURREKO KONTSULTA PUBLIKOA, GALDAKAOKO ENTITATE, ELKARTE ETA BESTE TALDE EDO KOLEKTIBO BATZUEI UDAL LOKALEN ETA ARETOEN UDAL ERABILERA LAGAPENAK ARAUTZEKO UDAL ORDENANTZA BERRIAREN PROIEKTUARI BURUZKOA

Toki-korporazioen betebeharra da, legez, interes orokorrak defendatzeko elkarteak garatzen laguntzea, baita, ahal duten neurrian, baliabide publikoaz laguntzea beraien jarduerak gauzatzeko. Hori horrela izanik, orain arte lokalen erabilera-lagapenak udal-arlo desberdinek koordinaziorik gabe egin dituztela egiaztatu da, irizpide komunik gabe eta lagapen-hartzaileei eskubide eta betebeharren araubide bera aplikatu gabe. Ondorioz, beharrezkotzat jotzen da araugintza-antolamenduko tresna onartzea, udal-ondasun jakin batzuen erabilera-lagapenei kontrol instituzional eta segurtasun juridiko handiagoa emateko, lagapen-erregimena argituz eta berdinduz. Era berean, egokitzat jotzen da ordenantza proiektu horren izapidetzerako prozedurari ekitea, horren onarpenaren bidez Galdakaoko elkarte guztien konkurrentzia bermatu dadin, eta elkarte horien hautaketa gutxieneko irizpide publiko bidezkoen bidez arautu dadin, balizko baliabide-urritasuneko egoerak aurreikus baitaitezke, eskari proportzioarekin alderatuta.

Ekarpenak aurkezteko epea

2022/02/24 - 2022/03/17

Dokumentuek deskargatzea

Ekarpenak aurkezteko epea itxita