Arau-proiektuen kontsulta publikoa eta tramitea

Urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak, 133.1 artikuluan xedatutakoari jarraituz, legearen edo erregelamenduaren proiektua edo aurreproiektua prestatu baino lehen, herri-galdeketa bat bideratuko da administrazio eskudunaren webgunearen bitartez. Bertan jasoko da zer iritzi duten etorkizuneko arauak eragin ditzakeen subjektuek eta antolakunderik ordezkagarrienek duten iritzia eskatuko zaie ondoko puntu hauei buruz:

  • Ekimenaren bidez konpondu nahi diren arazoak.
  • Arau hori onestea beharrezkoa eta egokia den.
  • Arauaren helburuak.
  • Konponbide alternatibo erregulatzaileak eta ez-erregulatzaileak.

Galdakaoko Udalak aurretiazko herri-galdeketa hau abiarazi du, gai honetan interesa duten herritarrek, erakundeek eta elkarteek ekarpenak aurkez ditzaten ..........ra arte.

ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA ARAUTZEKO UDAL ERREGELAMENDUA ALDATZEARI BURUZKO AURREKO GALDEKETA PUBLIKOA

Erregelamendu honek etxez etxeko Laguntza Zerbitzuaren prestazioa erregulatu nahi du, onuradun izan nahi duten pertsonei elementu definitzaile argiak, eraginkorrak eta eskubideak eta betebeharrak ulertzen lagunduko dietenak eskainiz.

Ekarpenak aurkezteko epea

2018/06/09 - 2018/06/29

Dokumentuek deskargatzea

Ekarpenak aurkezteko epea itxita