Arau-proiektuen kontsulta publikoa eta tramitea

Urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak, 133.1 artikuluan xedatutakoari jarraituz, legearen edo erregelamenduaren proiektua edo aurreproiektua prestatu baino lehen, herri-galdeketa bat bideratuko da administrazio eskudunaren webgunearen bitartez. Bertan jasoko da zer iritzi duten etorkizuneko arauak eragin ditzakeen subjektuek eta antolakunderik ordezkagarrienek duten iritzia eskatuko zaie ondoko puntu hauei buruz:

  • Ekimenaren bidez konpondu nahi diren arazoak.
  • Arau hori onestea beharrezkoa eta egokia den.
  • Arauaren helburuak.
  • Konponbide alternatibo erregulatzaileak eta ez-erregulatzaileak.

Galdakaoko Udalak aurretiazko herri-galdeketa hau abiarazi du, gai honetan interesa duten herritarrek, erakundeek eta elkarteek ekarpenak aurkez ditzaten ..........ra arte.

AURRETIKO KONTSULTA PUBLIKOA, GALDAKAOKO HERRITARREN PARTE-HARTZEA ARAUTZEN DUEN UDAL ORDENANTZA BERRIAREN PROIEKTUARI BURUZKOA

Herritarren parte-hartzea udal-politikaren erdigunean kokatzeko helburuarekin bat ("Gero bat denontzat. Un futuro compartido" planaren 67. neurria). Egungo gobernu-taldeak agintaldiaren amaieran herritarren parte-hartze ordenantza bat izatea ezarri du helburu gisa. Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legeak berak 68. artikuluan ezartzen duenez, euskal udalek herritarren partaidetzarako politika garatu beharko dute, ahal dela udal-erregelamendu organiko baten bidez. Hamabost eguneko epea emango da, ekainaren 3tik 17ra, arau-testu hori egiteko egoki iritzitako alegazioak edo erreklamazioak aurkezteko. Horretarako, ordenantza-proiektuaren laburpen bat egiten da jarraian, proiektuaren edukiak jasotzen dituena.

Ekarpenak aurkezteko epea

2022/06/03 - 2022/06/17

Dokumentuek deskargatzea

Alegazioak eta iradokizunak aurkezteko epea itxita