Alkatearen agenda instituzionala

2018/10/16. Asteartea

2018/10/16. Asteartea
Ordutegia Agenda Lekua
00:00 - 00:00 Eskumenak delegatzea / Delegación de atribuciones - Alkatearen ordezkapena -Sustitución del Alcalde (2018-10-08 )- (2018-10-19)
12:00 - 13:00 Hirigintza, Lan eta Zerbitzu, Etxebizitzako Informazio batzordea / Comisión de Urbanismo , obras, servicios y vivienda Hirigintzako gela / Sala de Urbanismo
13:30 - 14:30 Eguneko sinadura eta programatutako zereginak / Firma diaria y Tareas Programadas Alkatetza / Alcaldía
19:00 - 20:00 Lan Batzarra (Zinegotziak) / Reunión de trabajo ( Concejales/as) Gobernuaren batzar-gela / Sala de Gobierno

2018/10/17. Asteazkena

2018/10/17. Asteazkena
Ordutegia Agenda Lekua
00:00 - 00:00 Eskumenak delegatzea / Delegación de atribuciones - Alkatearen ordezkapena -Sustitución del Alcalde (2018-10-08 )- (2018-10-19)
10:00 - 11:00 Tokiko Gobernu Batzarra / Junta de Gobierno (Precios Públicos) Alkatetzan
13:30 - 14:30 Eguneko sinadura eta programatutako zereginak / Firma diaria y Tareas Programadas Alkatetza / Alcaldía

2018/10/18. Osteguna

2018/10/18. Osteguna
Ordutegia Agenda Lekua
00:00 - 00:00 Eskumenak delegatzea / Delegación de atribuciones - Alkatearen ordezkapena -Sustitución del Alcalde (2018-10-08 )- (2018-10-19)
11:00 - 12:30 Bozeramaleen batzordea prestatu / Preparar Junta de Portavoces Alkatetza / Alcaldía
13:30 - 14:30 Eguneko sinadura eta programatutako zereginak / Firma diaria y Tareas Programadas Alkatetza / Alcaldía

2018/10/19. Ostirala

2018/10/19. Ostirala
Ordutegia Agenda Lekua
00:00 - 00:00 Eskumenak delegatzea / Delegación de atribuciones - Alkatearen ordezkapena -Sustitución del Alcalde (2018-10-08 )- (2018-10-19)
13:00 - 14:00 Bozeramaleen Batzordea /Junta de Portavoces Gobernuaren batzar-gela / Sala de Gobierno
13:30 - 14:30 Eguneko sinadura eta programatutako zereginak / Firma diaria y Tareas Programadas Alkatetza / Alcaldía

2018/10/22. Astelehena

2018/10/22. Astelehena
Ordutegia Agenda Lekua
13:30 - 14:30 Eguneko sinadura eta programatutako zereginak / Firma diaria y Tareas Programadas Alkatetza / Alcaldía