Alkatearen agenda instituzionala

2018/12/12. Asteazkena

2018/12/12. Asteazkena
Ordutegia Agenda Lekua
10:00 - 12:00 Emakumeen eta Gizonen Berdintasu-nerako Erakundearteko Batzordea / Comisión Interinstitucional para la Igualdad de Mujeres y Hombres de Emakunde Manuel Iradier kalea, 36 01005 Vitoria-Gasteiz

2018/12/13. Osteguna

2018/12/13. Osteguna
Ordutegia Agenda Lekua
09:00 - 13:30 EUDELeko Exekutiba / Ejecutiva de EUDEL Zabalgune Plaza, 5 - 48009 Bilbo

2018/12/14. Ostirala

2018/12/14. Ostirala
Ordutegia Agenda Lekua
08:30 - 09:30 Gizarte Ekintza I. Batzordea / Comisión I. de Acción Social Gobernuaren batzar-gela / Sala de Gobierno
10:00 - 11:00 Tokiko Gobernu Batzarra / Junta de Gobierno (Precios Públicos) Alkatetzan
10:30 - 11:30 Sustapen ekonomikoa / Promoción Económica Gobernuaren batzar-gela / Sala de Gobierno
12:30 - 14:30 Jasangarritasuna eta Parte-hartzearen I. batzordea / Comisión Informativa de Sostenibilidad y Participación Gobernuaren batzar-gela / Sala de Gobierno