Alkatearen agenda instituzionala

2019/04/23. Asteartea

2019/04/23. Asteartea
Ordutegia Agenda Lekua
13:00 - 14:30 Ohiko Osoko Bilkura prestatu / Preparar Pleno Ordinario Alkatetza / Alcaldía
19:00 - 20:00 Lan Batzarra (Zinegotziak) / Reunión de trabajo ( Concejales/as) Gobernuaren batzar-gela / Sala de Gobierno

2019/04/24. Asteazkena

2019/04/24. Asteazkena
Ordutegia Agenda Lekua
08:00 - 09:00 Ogasuna, Ondare eta Pertsonaleko I. Batzordea / Comisión I. de Hacienda, Patrimonio y Personal Gobernu Batzordearen bilera-gela
12:00 - 13:00 Hirigintza, Lan eta Zerbitzu, Etxebizitzako Informazio batzordea / Comisión de Urbanismo , obras, servicios y vivienda Hirigintzako gela / Sala de Urbanismo