Matrikula 2021-22 Ikasturtea

IKASLEAREN DATUAK

A) HABErentzat

B) Euskaltegi/autoikaskuntzarako zentroentzat

Bai
Ez

Bai
Ez

C) Ikas-moduluak 2021/2022

Aurrez aurrekoa

D) Matrikula Kostua 2021/2022

Bai
Ez

Bai
Ez

Bai
Ez

Matrikulazioaren banku-abonamendua iolabarri@galdakao.eus helbidera bidali beharko duzu. Bestela matrikulazioa ez da kontuan hartuko.

Dena batera
Zati bitan

Ordainagirien helbideratzea

ESKATZAILEA

Nire izenean
Hurrengo honen izenean

Hurrengo honen izenean

JAKINARAZPENERAKO HELBIDEA

Eskabideari dagokion komunikazioa jaso nahi dut:

Euskaraz
Gaztelaniaz

eta

Posta arruntez
Posta elektronikoz

HELBIDERATZEA

Aurtengo azaroaren bukaeran 2. epeari dagokion zenbatekoa ordaintzeko1 konpromezua hartzen dut, (borondatezko baja izan nahiz izan ez) bankuko ordainagiri baten bidez2.

1 Udal Euskaltegiko Zuzendaritza Batzordearen arabera.

2 Horrela egin ezik Derrigorrezko Bilketara bidali eta zorretan dagoena gehi %20 gehiago ordaintzea ekarriko luke.

ORDAINKETA EGITEKO
ES82 3035/0091/06/0910900050 (Euskadiko Kutxa - Caja Laboral)

E) Ohar legalak

Datu-babesari buruzko oinarrizko informazioa: Jakinarazten zaizu zure datu pertsonalak Galdakaoko Udal Euskaltegiak tratatuko dituela. "KUDEAKETA AKADEMIKOA" tratamenduaren helburua da matrikulak, laguntzak, bekak, diru-laguntzak, sariak, espazioak lagatzea, altak programetan eta irakaskuntza -zerbitzuak kudeatzea. Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, kentzeko, eta tratamendua mugatzeko edo aurka egiteko eskubidea duzu. Informazio gehiago izateko: https://galdakao.egoitzaelektronikoa.eus/transparency

Irakurri ditut nire datuen tratamenduarekin eta lagapenarekin lotuta goian aipaturiko baldintzak eta onartzen ditut (ezinbestekoa da matrikula egiteko)
(markatu X baten bitartez zure onarpena)