Elbarri kupotik eskuratzeko lehentasun-eskubidea duten adjudikatarioaren behin-betiko zerrenda

Elbarri kupotik eskuratzeko lehentasun-eskubidea duten adjudikatarioaren behin-betiko zerrenda
Izen-abizenak bizikid. unit. kop. Zozketaren zenbakia Piso