Elbarri kupotik eskuratzeko lehentasun-eskubidea duten adjudikatarioaren behin-betiko zerrenda

Elbarri kupotik eskuratzeko lehentasun-eskubidea duten adjudikatarioaren behin-betiko zerrenda
Izen-abizenak Erregistro zenbakia Zozketaren zenbakia Piso