Relaci��n definitiva de adjudicatarios del derecho preferente de adquisici��n, personas de movilidad reducida

Mugikortasun urriko pertsonak eskuratzeko lehentasun-eskubidea duten adjudikatarioaren behin-betiko zerrenda
Izen-abizenak Zozketaren zenbakia Parcela