Lista provisional cupo minusválidos 2º turno

Elbarri kupoaren behin-behineko zerrenda 2. txanda
Izen-abizenak Erregistro zenbakia Onartua Baztertzeko arrazoiak
 
Baztertzeko arrazoiak:
1. Ezarritako gehieneko eta gutxienekoen artean ez dauden diru-sarrerak
2. Etxebitzako titularrak adin-nagusikoak edo erroldatuak ez izatea
3. Etxebizitzarik izatea
4. Ezarritako erroldatze-denbora ez betetzea
5. Aurreko zozketan adjudikatarioa izana izatea
6. Dokumentaziorik ez izatea
7. Errenta aitorpenaren betebeharra
8. 40 urte baino gehiago