Elbarri kupoaren behin-behineko zerrenda

Elbarri kupoaren behin-behineko zerrenda
Izen-abizenak Erregistro zenbakia Onartua Baztertzeko arrazoiak
MALAXETXEBARRIA IGLESIAS, IKER 9087 Bai  
Baztertzeko arrazoiak:
1. Dokumentaziorik ez izatea
2. Errolda / JEZ
3. Adingabea da
4. Helbidea / zirkulazio-baimena / gidabaimena ez datoz bat
5. Garajea du jabetzan
6. Udalarekin hartutako obligazioak ez ditu egunean ordainduta
7. Etxebizitza bakarrerako bigarren lanpostua da
8. Eragin eremutik kanpo dago