Elbarri kupoaren behin-betiko zerrenda

Elbarri kupoaren behin-betiko zerrenda
Izen-abizenak bizikid. unit. kop. Zozketaren zenbakia