EUSKARA IKASTEKO DIRU-LAGUNTZEN ESKABIDEA

ESKATZAILEA

Eskabideari dagokion komunikazioa jaso nahi dut:

Euskaraz
Gaztelaniaz

eta

Posta arruntez
Posta elektronikoz

BANKUKO DATUAK

AITORTU DUT: Eskatu dudan dirulaguntza xede diren ikastaroak nik neuk ordaindu ditudala, ez beste erakunde edo enpresa publiko zein pribatuk.

AURKEZTU BEHAR DEN DOKUMENTAZIOA

Zein diru laguntza mota dagokizun jakiteko egin klik hemen ARAUDIA

4.1 artikuluan araututako laguntzetarako:

Aurreko datuak bete eta eskatutako dokumentazioa bidalita nahikoa da

4.2. artikuluan araututako laguntzetarako:

Eskatzailea agertzen deneko azken errenta-aitorpenaren fotokopia osoa

Foru Ogasunaren egiaztagiria, Errenta-aitorpena aurkeztu ez izanaz

Galdakaoko Udal Euskaltegiak eskuragarri dauden datu-bitartekaritzako sistemen bidez, Administrazioaren esku dauden interesdunen errolda- datuak egiaztatu eta kontsultatuko ditu, salbu eta berariaz aurka egiten baduzu (kasu horretan, dokumentazioa aurkeztu beharko duzu).

Nire datuak kontsultatzeari uko egiten diot eta arrazoi hauek ematen ditut:

4.3. artikuluan araututako laguntzetarako:

Administrazio Publikoak egindako egiaztagiria, diru-laguntza horiek jaso izanaz

Eskabide hau sinatzen duenak aitortzen du eskabide-egilea (pertsona edo elkartea) ez dagoela sartuta Diru-laguntzei buruzko 38/2003 Legearen 13. artikuluan adierazitako onuradun izateko debekuen artean

Ohar legalak

Datu-babesari buruzko oinarrizko informazioa: Jakinarazten zaizu zure datu pertsonalak Galdakaoko Udal Euskaltegiak tratatuko dituela. "SUSTAPEN JARDUERA" tratamenduaren helburua da Euskaltegiak egindako sustapen-jarduerak eta ekintzak garatzea. Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, kentzeko, eta tratamendua mugatzeko edo aurka egiteko eskubidea duzu. Informazio gehiago izateko: https://galdakao.egoitzaelektronikoa.eus/transparency

Irakurri ditut nire datuen tratamenduarekin eta lagapenarekin lotuta goian aipaturiko baldintzak eta onartzen ditut
(markatu X baten bitartez zure onarpena)