Diru laguntzak eta Subentzioak

Urteroko diru-laguntzen deialdia

Oinarriak, Deialdia eta Eskaera Orriak

Gizartekintza

2017ko ekitaldiko deialdia Gizarte Ekintza Arloko diru-laguntzen onestea (Nagusien Elkarteak)
2017ko ekitaldiko deialdia Gizarte Ekintza Arloko diru-laguntzen onestea (Gizarte Entitateak)
2017ko ekitaldiko deialdia Gizarte Ekintza Arloko diru-laguntzen onestea (Haurren aldi bateko egonaldiak)

Kultura,Gazteria eta Kirolak

2017ko ekitaldiko deialdia Kirol Arloko diru-laguntzen onestea (Ikastetxeetako kirol jokoetan parte hartzen duten Entitateak)

Musika eskola

GALDAKAOKO MUSIKA JARDUEREN UDALTEGIA ERAKUNDE AUTONOMOAN IKASKETAK EGITEN ARI DIREN IKASLEENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK EMATEKO DEIALDIA (2017-2018 IKASTURTEA)